Metsäkävely yhdisti metsän ja mielenterveyden

Metsäkävelyvideo vie sinut upeisiin suomalaisiin maisemiin läpi vuodenaikojen

Hyvän mielen metsäkävelyt vievät sinut luonnon lumoon jokaisena neljänä vuoden aikana. Liikkuminen luonnossa toisten kanssa lisää yhteisöllisyyttä ja ylläpitää ihmissuhteita. Yksin nautittuna metsä tarjoaa mahdollisuuden omaan rauhaan vetäytymiseen. Metsässä stressi lievenee ja mieli virkistyy.

Vinkkejä metsäkävelyihin

Hyvän mielen metsäkävelyt -hanke

Vuonna 2013 Suomen Metsäkeskus ja Suomen Mielenterveysseura toteuttivat eri puolilla Suomea Hyvän mielen metsäkävelyitä. Paikalliset mielenterveysseurat ja alueelliset Metsäkeskukset organisoivat eri kohderyhmille Hyvän mielen metsäkävelyitä yhdistäen metsätuntemuksen, luonnossa liikkumisen ja pohdintaa mielen hyvinvoinnista. Kohderyhminä olivat muun muassa koululaiset, päiväkotilapset, maahanmuuttajataustaiset äidit sekä tuetun asumisyksikön asukkaat.

Metsäkävelyjen tavoitteena oli kannustaa erityisesti nuoria liikkumaan metsäluonnossa sekä lisätä yhteisöllisyyttä, sukupolvien välistä yhdessäoloa, vähentää yksinäisyyttä ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimi Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen metsäkeskuksen Hyvän mielen metsäkävelyiden suojelijana.

Hankkeen avainkumppaneita olivat Aamulehti, Aarre-lehti ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Lisäksi hanke on saanut tukea Arbonaut Oy:ltä, Metsähallitukselta, Metsäntutkimuslaitokselta, UPM Metsältä sekä pirkanmaalaiselta Jita Oy:lta. Vuodelle 2013 edellä mainituilta tahoilta saatiin lahjoituksena 20 000€ Hyvän mielen metsäkävelyiden järjestämiseksi. Rahoituksen turvin paikalliset mielenterveysseurat pystyivät järjestämään noin parikymmentä Hyvän mielen metsäkävelyä vuonna 2013. Rahoituksen turvin tehtiin myös virtuaaliset metsäkävelyt eri vuodenaikojen mukaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä metsään.

Lyhytkin metsäkävely on hyväksi mielen hyvinvoinnille. Yllättäisitkö myös kokous- tai seminaarivieraat virtuaalisella luontohetkellä? Hankkeen aikana kehitelty metsäkävelyvideo vie upeisiin suomalaisiin maisemiin läpi vuodenaikojen.

Kevät

Kesä

Syksy

Talvi

Yhteystiedot

Sinikka Kaakkuriniemi
Järjestöjohtaja
Kansalaistoiminnot

+358 40 550 1119Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki