Ikääntynyt keho sietää vähemmän alkoholia

Alkoholiaineenvaihdunta muuttuu iän myötä. Moni huomaa, ettei keho siedä alkoholia samalla tavalla kuin nuorena. Alkoholin käytön riskirajat ovatkin alhaisemmat yli 65-vuotiailla.

Tarkista, miten juot

Joillakin ikääntymisen tuomat vaikeat tilanteet, sairaudet ja kivut tai läheisten kuolemasta seurannut suru johtaa runsaaseen alkoholin käyttöön. Joskus kohtuu- ja liikakäytön rajalla tasapainoilu kääntyy liikakäytön puolelle eläkkeelle siirtyessä ja vapaa-ajan lisääntyessä.

Liiallinen alkoholin käyttö vaikuttaa mielialaan monin tavoin. Unen laatu huononee ja mielialavaihtelut lisääntyvät. Alakuloisuus, ahdistuneisuus ja masennusriski kasvavat. Masentuneisuutta lisää myös alkoholin liikakäyttöön liittyvä häpeän tunne, joka johtaa usein juomisen salaamiseen. Liiallinen aikoholinkäytön oireita ovat myös sekavuus ja levottomuus, sekä arjen ja kehon hallinnan heikkeneminen.

Juot todennäköisesti liikaa, jos:

 • Kaatuilet usein tai sinulla tapahtuu usein tapaturmia.
 • Huomaat, ettet pysty toimimaan arjessa normaalisti tai sinulla jää asioita tekemättä.
 • Sinulla on virtsankarkailua.
 • Sinulla on tunto-ongelmia.
 • Verenpaineesi on koholla tai verenpainelääkitys ei tunnu tehoavan.
 • Huomaat laihtuvasi.
 • Sinulla on toistuvasti vatsaongelmia, kuten ripulia.
 • Läheisesi ilmoittavat olevansa huolissasi sinusta.

Alkoholi, sairaudet ja lääkitys

Jotkut sairaudet ja lääkkeet sopivat huonosti yhteen alkoholin kanssa. Silloin alkoholin käyttöä tulisi välttää. Erityistä varovaisuutta tai alkoholista kokonaan pidättäytymistä suositellaan muun muassa seuraavien lääkeryhmien kohdalla:

 • Uni- ja rauhoittavat lääkkeet
 • Kipulääkkeet
 • Masennuslääkkeet
 • Epilepsialääkkeet
 • Nesteenpoistolääkkeet
 • Sydän- ja verisuonilääkkeet

Alkoholin käytöstä luopuminen

Alkoholista luopuminen voi olla vaikeaa, koska se yhdistetään yleensä myönteisiin asioihin kuten rentoutumiseen, seurusteluun ja juhlahetkiin. Jos tavoite on päästä eroon alkoholin käytöstä, on tärkeä miettiä, mitä tuo elämään juomisen tilalle. Miten täyttää syntyvän tyhjiö.

Alkoholiriippuvuudesta toipumista kannattaa aina lähestyä myös mielen hyvinvoinnnin näkökulmasta. Perusasioiden kuntoon saattamisen ohella huomion voi suunnata ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä hyvän elämän saavuttamiseen pienin askelin.

Apua alkoholiriippuvuuden hoitoon voi lähteä hakemaan esimerkiksi A-klinikoilta tai terveyskeskuksesta. Hoito sisältää yleensä keskusteluapua ja mahdollisesti lääkehoitoa. Lisää tietoa alkoholista ja avun hakemisesta päihdeongelmiin saat Päihdelinkin sivuilta. Sininauhaliiton tutkimus- ja kehittämishankkeissa etsitään uusia ehkäisevän päihdetyön muotoja ja päihdeongelmaisten hoito- ja kohtaamismalleja.