Familj och barn i samspel -familjeinterventionen

Familj och barn i samspel (TLP) -familjeinterventionen innebär en längre processbearbetning med familjen. Målet är att hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn. Genom interventionen öppnar man upp för gemensamma samtal om förälderns psykiska ohälsa eller familjens problematik och stöder familjens samspel och problemlösning. Syftet är även att stärka skyddande faktorer i barnets vardag.

Familjeinterventionen i process

Sammanlagt träffar man familjen 7-8 gånger beroende på antalet barn i familjen. Varje träff tar i medeltal 45 minuter

Interventionens struktur:

  • Föräldrarnas gemensamma träffar (2 sessioner)
  • Barnens individuella träffar (1 session/barn)
  • Planering av familjeträffen (1 session)
  • Familjeträffen (1 session)
  • Uppföljningsmöte (1 session).

Härtill avtalar man med föräldrarna om en gles uppföljning, ca 1-2 gånger per år.

Material

Det finns en manual som beskriver metodens principer och dess process samt en loggbok över varje träff/session. Materialet för familjeinterventionen ingår i metodutbildningen och deltagarna i utbildningen får materialet i samband med utbildningen.

Om utbildning i TLP familjeinterventionen (på finska, du överförs till en ny sida inom MIELI rf.)

 

Handböcker

Hur hjälper jag mitt barn?
Handbok för föräldrar med psykiska problem.

Vad är det med våra föräldrar?
En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem

Hur tar jag hand om mina barn?
En handbok för föräldrar som oroar sig för sitt alkohol- eller drogbruk

 

Kontaktperson

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors