Palaako lapsuuden koulukiusaaminen mieleen vielä aikuisena?

Moni aikuinen kokee kouluaikaisen kiusaamisen vaikuttaneen elämään pitkälle aikuisikään. Vielä eläkeiässäkin koulukiusaaminen saattaa ajoittain muistua mieleen.

On tavallista, että omat ahdistavat muistot nousevat pinnalle siinä vaiheessa, kun oma lapsi aloittaa koulun tai kun pahimmassa tapauksessa myös hän joutuu kiusatuksi.

Koulukiusatuksi tulemisen ymmärtäminen ja käsitteleminen saattaa antaa selityksen monille asioille. Kun omaa lasta kiusataan, aikuinen ehkä ensimmäisen kerran alkaa käsitellä mielessään koulukiusaamista. Sitä ennen kiusaamisen seuraukset ovat saattaneet näkyä esimerkiksi itseä häiritsevänä ujoutena, pelokkuutena, jännittämisenä tai jopa masennuksena. Kun lapsen kiusaamisen joutuu kohtaamaan, alun järkytyksen jälkeen saattaa olla mahdollisuus myös omaan toipumiseen.

Itse koulukiusatuksi tullut vanhempi luultavasti ymmärtää erityisen hyvin kiusaamisen uhriksi joutunutta lastaan ja pystyy kuuntelemaan ja tukemaan tätä. Lapsen kiusatuksi tuleminen voi herättää vanhemmissa voimakkaita tunnereaktioita ja saattaa olla vaikeata pysytellä tilanteen vaatimalla tavalla rauhallisena. Vanhempi ei kuitenkaan varmasti mitätöi tai jätä ymmärtämättä lapsen kokemusta, koska tietää niin hyvin, mistä lapsi puhuu.

Kun omaan koulukiusaamiseen joutuu palaamaan aikuisiällä, saattaa ymmärtää siitä paljon uutta. Lapsena itseään on ehkä syyllistänyt kiusaamisesta ja luullut olevansa huonompi muita. Pahimmassa tapauksessa tämä tunne on jäänyt päälle. Aikuisena ymmärtää, että kukaan ei ansaitse huonoa kohtelua ja että kuka tahansa voi joutua kiusatuksi.

Lasta tukiessa on mahdollisuus käydä samalla läpi omia käsittelemättömiä tunteita. Parhaassa tapauksessa lapsen kiusaaminen saadaan loppumaan ja vanhempi itse pystyy tarkastelemaan myös omaa kiusaamistaan uudessa valossa. Kiusaamisesta ylipääseminen saattaa antaa samanlaista voimaa ja uskoa itseen kuin jostain muustakin kriisistä selviäminen.

Kun kiusaamista on kyennyt riittävästi käsittelemään yksin tai ammattiauttajan tai läheisten kanssa, saattaa olla mahdollista vapautua sen aiheuttamista raskaista tunteista. Kiusaaminen voi jäädä arveksi elämään, mutta se ei määritä omaa tulevaisuutta. Vanhempi saattaa myös pystyä näkemään, mitä kaikkia asioita hän on jo aiemmin elämässään kyennyt tekemään kiusaamisen aiheuttamista traumoista huolimatta.

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: Elämää koulukiusaamisen jälkeen (Holmberg-Kalenius, 2008).