Sairastuminen ja taloushuolet

Mikäli sairaus pitkittyy, taloushuolet voivat aiheuttaa merkittävää lisäkuormitusta. Lääke- ja sairaalakustannukset voivat nousta suuriksi, kun samaan aikaan sairaslomien johdosta työtulot pienenevät, jopa lakkaavat. Yhtälö ei ole helppo.

Mitä kauemmin sairaus kestää, sitä suuremmiksi taloushuolet voivat kasaantua. Haavoittuvimmassa asemassa ovat ne, joilla ei ole ketään jakamassa vastuuta ja toimeentulon huolia. Lapsen vakava sairastuminen voi yhtä lailla heikentää perheen taloutta, mikäli vanhemmat joutuvat jäämään pois töistä pidemmäksi aikaa.

Aiemmat tulot ja varallisuus vaikuttavat sairausajankin talouteen. Varat ja kattavat vakuutukset luovat vakautta poikkeustilanteessa. Huonojen päivien varalle voi olla talouden puskuria. Mikäli sairastaminen kestää kohtalaisen lyhyen ajan, tämä voikin riittää. Pieni- tai keskituloisen ihmisen tai perheen taloudessa puskuri riittää kuitenkin yleensä vain rajalliseksi ajaksi. Jos varallisuutta ei ole, talous voi heikentyä romahtamalla.

Avun tarpeesta kannattaa kertoa

Taloushuolet ja epätietoisuus tulevasta voivat johtaa kovaan stressiin ja ahdistukseen, vaikka voimavaroja tarvittaisiin sairauden hoitamiseen ja siitä parantumiseen. Kun ongelmien ratkominen alkaa käydä kokopäivätyöstä, huolia on hyvä purkaa niin ammattilaisten kuin luotettavien ihmisten kanssa.

Köyhyyskin stigmatisoi eli leimaa yhteiskunnassamme, jossa arvostetaan rahaa ja asemaa. Stigma voi ilmetä myös köyhyyden näkeminen köyhän omana syynä, vaikka siihen liittyviin asioihin ei olisi voinut mitenkään itse vaikuttaa. Yleistä on sen sijaan, että vaikeat ongelmat kasautuvat ja ulottuvat sukupuolvienkin yli.

Tulojen romahtamisesta voi olla raskasta puhua edes ystäville, johtuen köyhyyden stigmasta ja koetusta häpeästä. Mikäli pelko ja häpeä viivästyttävät avun mahdollisuuksien selvittämistä, tämä pahentaa kierrettä entisestään. Tällöin tulisi muistaa, että sairastua ja vaikeuksiin voi joutua kuka tahansa, eikä avun hakeminen ole heikkoutta, päinvastoin.

Apua ei voi saada, jos sen tarpeesta ei puhu toisille, tai sitä ei aktiivisesti hae. Ystävät ja läheiset voivat auttaa paitsi keskustelukumppaneina ja huolien kuuntelijoina, myös esimerkiksi ruoan hankkimisessa ja laitossa. Heiltä voi löytyä sellaista käytettyä tavaraa, joista voi hankalassa tilanteessa olla suuri apu. Sosiaalisessa mediassa on samoin ryhmiä, joissa voi kertoa konkreettisesti arjen käyttötavaroiden tarpeesta.

Tilanteessa tarvitaan myös henkisiä keinoja, kuten kykyä käsitellä hankalia tunteita: pelkoa, ahdistusta ja surua. Hyötyä voi olla myös tietoisen läsnäolon harjoituksista, jotka auttavat ankkuroitumaan nykyhetkeen.

Tukea yhteiskunnalta ja järjestöiltä

Sairauspäivärahan maksaminen palkkatyössä olevalle käynnistyy lyhyen omavastuuajan jälkeen, enintään noin vuoden ajaksi. Vanhemman joutuessa jäämään pois töistä pitkäksi aikaa hoitamaan lasta, on mahdollisuus hoitorahaan. Yhteiskunnan tukemia vaihtoehtoja ovat myös osasairauspäiväraha tai kuntoutus. Jälkimmäisellä työ-  ja toimintakykyä voidaan tukea myös työttömyyden aikana.

Samaan aikaan, kun sairastaessa tulot laskevat, menoja kasvattavat sairaala- ja lääkelaskut. Vaikka lääkkeiden osalta auttaa lääkekatto eli vuosittainen omavastuu, tulojen ja menojen yhdistelmä voi nousta ylivoimaiseksi.

Mikäli tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin arkimenoihin, voi saada toimeentulotukea. Asiaa voi selvitellä oman kunnan tai sairaalan sosiaalitoimen kanssa. Tukea varten selvitetään kaikkien perheenjäsenten tulot, varat ja menot. Lisäksi voi saada tukea terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja lääkkeisiin. Myös Takuusäätiön tai kuntien talousneuvontaan kannattaa hakeutua hyvissä ajoin.

Yksityiskohtainen tulojen ja menojen kirjanpito, ja ylimääräisten menojen karsiminen on tuttua monelle tiukassa tilanteessa elävälle, samoin hintojen seuraaminen kaupoissa ja lykkäyksen hakeminen laskuille. Ilmaisten harrastusten lisäksi tutustumisen arvoisia ovat kirpputorit, nettitorit ja sosiaalisen median ryhmät, joissa lahjoitetaan käyttötavaroita.

Seuraava: Pitkään sairastaminen

Takaisin Sairastuminen voi olla kriisi -pääsivulle

Lisätietoa

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahalaskuri

Toimeentulotuki

Takuusäätiö

Takuusäätiön neuvoja velkaongelmiin

Tietoa kunnallisista neuvontapalveluista