Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Mielenterveysseura ry

 

 

Maistraatinportti 4 A, 7. krs., 00240 Helsinki

Puh (09) 615 516

 

2. Rekisteriasioista vastaava

henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mervi Venäläinen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs., 00240 Helsinki

Puh +358 40 653 2895
mervi.venalainen@mielenterveysseura.fi

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Mielenterveysseura ry:n ja paikallisten mielenterveysseurojen jäsenten henkilötietojen ylläpito ja jäsenmaksujen laskutus ja seuranta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten perustiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite sekä tieto siitä, minkä yhdistyksen jäsen on).

Jäsenyhdistysten tiedot (tilinumero, jolle jäsentilitykset maksetaan).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus tai paikallisen mielenterveysseuran toimijan ilmoitus.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Paikallisen mielenterveysseuran toimijat (puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, jäsenasioista vastaava).

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

 

 

 

  1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen).

 

Jäsentiedot ja jäsenmaksujen maksamiseen ja tilityksiin liittyvät asiakirjat mapissa työhuoneessa lukitussa kaapissa.

 

  1. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus).

 

Henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten perustietoihin ja jäsenyhdistysten tietoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

 

Jäsenellä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jäsenellä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

 

12. Suoramarkkinointikielto

Jäsenellä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot