Menetelmäkouluttajarekisterin tietosuojaseloste

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Suomen Mielenterveysseuran KOULUTUSKESKUS

Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Puh (09) 615 516

 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava

henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Sari Kosonen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Puh 040-631 4494
sari.kosonen@mielenterveysseura.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Menetelmäkouluttajarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Koulutuksesta kiinnostuneille tahoille luovuttaminen yhteystietolistan muodossa.

Kouluttajien määrän ja maantieteellisen sijoittumisen tilastointi.

Seminaareista, tapaamisista ja muista tärkeistä tiedotteista informointi sähköpostilla.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Etunimet, sukunimi, toimipaikka, sähköpostiosoite sekä erityisalat (kiinnostuneisuus, asiantuntijuus).

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilön itsensä antamat tiedot.

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

 

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

 

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä – tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.

 

 

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

 

 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

 

 

12. Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot