Lapset ja nuoret

Mielenterveys on elämäntaitoa, olennainen osa hyvinvointia ja terveyttä. Mielenterveyttä voi oppia, opettaa ja vahvistaa. MIELI ry tarjoaa voimavaralähtöisiä materiaaleja, koulutusta ja välineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tueksi. Näitä on kehitetty jo kymmenen vuoden ajan lasten ja nuorten hankkeissa.

Olemme kehittäneet lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistavia materiaaleja, välineitä ja monipuolista koulutusta neuvolaan ja varhaiskasvatukseen, alakouluihin, yläkouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja nuorisotyöhön.

Mielenterveyden edistämisen menetelmät lasten ja nuorten työssä

Löydät kootusti materiaaleja eri ikäryhmien kanssa työskentelyyn tällä sivustolla olevien kategorioiden kautta.

Mielenterveyden edistämisen menetelmätlasten ja nuorten työssä
Mielenterveyden edistämisen menetelmätlasten ja nuorten työssä
Mielenterveyden edistämisen menetelmätlasten ja nuorten työssä
Mielenterveyden edistämisen menetelmätlasten ja nuorten työssä

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys on elämäntaitoa, olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Mielen­terveyttä ei nähdä vastakohtana mielen sairauksille ja häiriöille. Samalla tavoin, kun pidetään huolta fyysisestä kunnosta, myös mielensä kuntoa voi vahvistaa ja ylläpitää. Mielenterveyttä vahvistetaan mielenterveystaidoilla, joiden avulla lisätään ja tarvittaessa käytetään voima­varoja. Nuori tarvitsee kasvunsa tueksi aikuisen turvaa ja kannustusta, ja tätä varten aikuiset tarvitsevat riittävästi mielenterveystaitoja.

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta

Mielenterveyteen kuuluu taito tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita. Tunteiden kuunteleminen ja kohtaaminen lisäävät itsetuntemusta.

Itsetunto vahvistuu, kun saa onnistumisen kokemuksia, löytää omia vahvuuksiaan ja tekee asioita, jotka tuottavat itselle hyvää mieltä.

Ihmissuhdetaidot, kuten joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, ovat tärkeä osa mielenterveyttä.

Turvaverkko Mielenterveys on kykyä puhua mieltä painavista asioista ja tukeutua ystäviin ja lähimmäisiin.

Hyvinvoiva mieli auttaa kohtaamaan arkipäivän pettymyksiä ja selviytymään elämässä vastaan tulevista kriiseistä.

Arvojen eli elämässä hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavina pidettävien asioiden pohtiminen, vahvistaa mielenterveyttä.

Huolista huolimatta jokaisella on myös voimavaroja. Kun voimavarat pidetään mukana keskustelussa, vahvistetaan samalla luottamusta omiin kykyihin selviytyä haastavistakin elämäntilanteista.

 

Tilaa lasten ja nuorten uutiskirje

* vaadittu kenttä