Itsetuntemus

Itsetuntemus on avain hyvinvointiin sekä muiden kohtaamiseen. Omien vahvuuksien tunnistaminen sekä itsensä kehittäminen tukevat hyvää itsetuntoa.

 

Temperamentit tutuiksi! -oppitunti

TUNNIN ALOITUS

Minä myös!

Tavoite: omien vahvuuksien tunnistaminen ja tunnustaminen.

Jokainen oppilas saa vuorollaan nousta seisomaan ja sanoa yhden asian, jonka osaa tai jossa on hyvä, esimerkiksi: ”Minä osaan uida.”. Jos ryhmässä on toisia oppilaita, jotka osaavat saman asian, hekin nousevat seisomaan ja sanovat: ”Minä myös!”.

TYÖSKENTELY

Temperamenttitoteemi
Tavoite:

• ymmärtää, mitä itsetunnolla tarkoitetaan
• saada kokemus omasta temperamentista vahvuutena

Tarvikkeet: liite Toteemieläimet kopioituna kaikille oppilaille, saksia, A4-arkkeja ja liimaa sekä puuvärit

Opettaja esittelee aloitusdian ITSETUNTO avulla sen, mitä itsetunto tarkoittaa. Opettaja heijastaa esimerkkitoteemin esille. Opettaja kertoo, että esimerkkitoteemi kuvastaa kuvitteellisen oppilaan synnynnäisiä taipumuksia toimia erilaisissa tilanteissa ja ne vaikuttavat myös hänen oppimiseensa. Tunnin tavoitteena on ymmärtää oma ainutlaatuisuus ja tehdä toteemipaalu omien ominaisuuksien pohjalta. Opettaja heijastaa toteemieläimet ja runot esille. Keskustellaan esimerkkitoteemista, verrataan sen eläimiä eläinrunoihin ja mietitään, miten esimerkkioppilaan ominaisuudet vaikuttavat ryhmätöiden tekemiseen, keskittymistä vaativaan työskentelyyn ja meluisassa tilassa toimimiseen.

Liitteessä 2 on palasia oppilaan oman toteemin rakentamiseen. Katkoviivat ovat leikkaamista varten. Runot kertovat, millaisista ominaisuuksista on kyse. Tehtävänä on leikata ja liimata itseä parhaiten kuvaavat eläinhahmot omaksi toteemipaaluksi. Oman toteemipaalun voi myös värittää. Runot voi leikata toteemipaalun viereen.

Toteemipaalutehtävän purku: jokainen oppilas pohtii itsenäisesti, miten omat ominaisuudet vaikuttavat esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen, keskittymistä vaativaan työskentelyyn ja meluisassa tilassa toimimiseen? Voiko oppilas itse vaikuttaa omaan toimintaansa näissä tilanteissa ja miten? Mikä on oppilaalle mieluisin tapa oppia?

Vinkkejä:
• toteemipaalut voidaan laminoida kirjanmerkeiksi, joiden toisella puolella on oppilan oma toteemipaalu ja toisella siihen liittyvät runot.
• oppilaan toteemi voidaan ottaa keskustelun pohjaksi vanhempainvartissa.


TUNNIN LOPETUS

Pikkurillipalaute
Tavoite: antaa ja saada myönteistä palautetta ja luoda siten hyväksyvää ja välittävää ilmapiiriä. Asetutaan piiriin seisomaan mahdollisimman sattumanvaraiseen järjestykseen. Tehdään pikkusormista koukut, joilla otetaan vieressä seisovan pikkusormesta kiinni. Opettaja aloittaa palautekierroksen kertomalla jotakin myönteistä oikealla puolella seisovasta oppilaasta. Tämä oppilas kertoo puolestaan omalla oikealla puolella seisovasta oppilaasta jotakin myönteistä. Näin jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet antaa ja vastaanottaa myönteistä palautetta.