Voimaa urheiluun hyvästä mielestä

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä -materiaali on tarkoitettu valmentajille ja ohjaajille antamaan tietoa ja työvälineitä urheilevan nuoren mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Liikunta ja urheilu eri muodoissaan antavat kasvavalle lapselle ja nuorelle upeita elämyksiä, kavereita ja terveyttä tukevia elämäntapoja päivittäiseen toimintaan.

Kasvava lapsi ja nuori on aina psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen kokonaisuus, myös urheilun eri ympäristöissä. Tärkeää on nähdä terveyden kokonaisvaltaisuus ja se, että eri terveyden osa-alueet ovat kiistattomassa vuorovaikutuksessa keskenään. Fyysinen vamma heijastaa asioita henkiseen ja psyykkiseen toimintaan - mielen maailmaan. Vastaavasti psyykkinen kuormittuneisuus heijastuu helposti fyysisiin suorituksiin esimerkiksi väsymyksenä ja huolimattomuutena, toisin sanoen virheiden lisääntymisenä ja keskittymiskyvyn alentumisena. Sekä henkinen että fyysinen väsymys lisäävät loukkaantumisriskiä ja monien muiden ongelmien kasautumista. Sosiaalinen suoriutuminen, ristiriitojen sietäminen ja ongelmanratkaisukyky heikentyvät väsyneenä.

Onkin tärkeää oikeassa hetkessä kuunnella ja kohdata sekä kannustaa ja ohjata urheilevaa lasta ja nuorta kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvän mielen ylläpitämiseen. Materiaali tarjoaa tällaisiin hetkiin toimivia ideoita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä - niin lapsille ja nuorille kuin heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä | Mielen hyvinvointi urheilijan voimavarana | Valmentaja nuoren mielenterveyden vahvistajana | Kohtaamisen taito urheilijan tukena | Kasvava nuori urheilija | Joukkuehenki ja yhdessäolo | Urheilija tunteiden pelikentällä | Kriisit ja selviytyminen urheilijan elämässä

Materiaali on kehitetty Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -projekteissa  yhteistyössä Vantaan Jalkapalloseuran kanssa vuosina 2013 - 2015.

Materiaali pdf-versiona