Uuden oppiminen

Kiinnostaako entisöinti, seinäkiipeily, italian opiskelu tai kirjan sitominen? Kansalaisopistot, aikuisopistot, kesäyliopistot, avoimet yliopistot ja monet muut tahot tarjoavat mahdollisuuksia oppia oikeastaan mitä vain.

Uuden oppiminen ei ole iästä kiinni. Tutkimusten mukaan varttuneet oppivat ehkä hitaammin, mutta oppiminen on pysyvämpää ja syvällisempää yhdistyen samalla elämänkokemuksiin ja elämänviisauteen. Nuorilla taas oppiminen tapahtuu nopeasti, ja yhdistyy helposti muuhun opittavaan tietoon, erityisesti silloin kun motivaatio on korkealla ja riittävä tuki oppimiselle on olemassa.

Olemme kaikki myös erilaisia oppijoita. Vaikka koulumainen opiskelu ei olisi aikoinaan sykähdyttänyt, käytännön tekemisen kautta oppiminen voikin olla helppoa ja rentouttavaa.

Innostu ja kokeile

Optimistinen uteliaisuus on asenne, jonka mukaan itselle tärkeät uudet asiat ovat mielenkiintoisia, ja oppiminen on myönteinen, iloa tuottava kokemus. Tämä on yhteydessä kykyyn innostua ja tuntea mielenkiintoa sekä persoonallisuuden avoimuuteen ja vastaanottavuuteen.

Avoimen ihmisen kokemusmaailma ei ole vielä niin valmis, etteikö löytyisi uusia, sykähdyttäviä asioita tai uusia, vaihtoehtoisia näkökulmia vanhoihinkin asioihin. Utelias avoimuus johtaa kokeilemaan uusia asioita. Kaikkea ei tarvitse omaksua, mutta monia asioita voi kokeilla. Näistä avoin ihminen poimii elämäänsä pysyvämmin ne asiat ja näkökulmat, joihin hänellä syttyy omakohtainen kosketus. 

Yhdessä tekeminen rohkaisee

Uuden oppiminen voi olla myös sosiaalinen kokemus. Erilaisissa harrastusryhmissä kohtaa ihmisiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita, mutta myös ihmisiä joihin ei muuten pääsisi helposti tutustumaan. Harrastusryhmissä ollaan avoimia myös muiden kokemuksille, ja monesti kannustetaan ja rohkaistaan kokeilemaan uutta. Monet elämänikäiset ystävyyssuhteet ovatkin syntyneet tätä kautta.

Runoilija Heli Laaksonen kertoo, miten hän toivoisi lounaissuomalaisten hoitavan mielenterveyttään.