Vapaa-aika virkistää

Tekeekö mieli elvyttää jokin vanha harrastus tai kokeilla jotain aivan uutta? Tai haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä? Ihmisten kiinnostuksen kohteet ovat hyvin erilaisia. Kuitenkin tyytyväisyys vapaa-aikaan on yhteydessä yleiseen tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen, vaikkakaan syy-seuraussuhde ei ole yksiselitteinen. Vapaa-ajan aktiivisuus kohottaa mielialaa ja hyvän mielialan vallitessa ihminen jaksaa tehdä monenlaisia asioita.

Harrastukset pitävät yllä terveyttä

Kynnys lähteä harrastuksen pariin voi joskus olla korkea, mutta sen ylittäminen palkitsee varmasti. Tuntikin mieliharrastuksen parissa rentouttaa tehokkaasti. Kun heittäytyy tekemään jotain mieluisaa, ajatukset irtautuvat kiireistä, huolista ja arjen rutiineista. Harrastukset antavat mahdollisuuden käyttää taitoja ja lahjakkuuksia, mikä lisää kokemusta elämän mielekkyydestä. Harrastusten merkitys kasvaa entisestään eläkeiässä. Ne tuovat rytmiä ja vaihtelua arkeen.

Kiireettömyys, lepo, hengähdystauot, riittävä tila ja aika oleilulle eivät useinkaan järjesty itsestään, vaan niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ne ovat kuitenkin palauttajina tärkeitä, lähes unen veroisia hetkiä.

Joskus kiireet ja tekemättömät asiat estävät kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen. Keskittyminen hoitamaan kulloinkin ensisijaisimmat ja helposti hoidettavimmat asiat auttaa priorisointia. Sen jälkeen onkin aika vetää henkeä. On hyvä muistaa myös pienet tauot tekemisen lomassa – ne virkistävät.

Lue lisää

Muualla verkossa

Oiva: Skanneri, harjoittele tietoista läsnäoloa ja opettele keskittymään siihen, mitä tapahtuu juuri nyt. (oivamieli.fi)