Ikääntyneet

Tunnetaidot ovat tärkeitä niin ikääntyneiden arjessa kuin erilaisissa eläkeiän kriiseissäkin. Jotkut muutokset ja menetykset ovat eläkeiässä aikaisempaa todennäköisempiä. Silloin tunnekokemusten suhteuttamisen ja tunteiden tasaamisen kaltaiset taidot ovat tarpeen.

Tunnetaitojen konkarit

Vaikka nykyisten iäkkäiden sukupolvien lapsuudessa tunteista ei välttämättä paljoa puhuttu, on moni ehtinyt harjoittelemaan tunteiden tunnistamista ja hallintaa elämänsä varrella. Tutkimusten mukaan tunteisiin suhtautumisen taito kasvaa ikääntyessä. Myös ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset aivoissa tukevat tätä kehitystä.

Tunteiden tasaaminen ja kokemusten suhteuttaminen voi iän karttuessa helpottua, mutta tunteiden kokeminen on silti yksilöllistä myös eläkeiässä. Tunnereaktioiden vaihtelu voi olla edelleen suurta.

Menneiden tunteiden vaikutus nykyiseen mielialaan

Eläkeiän tunnetaidoissa erityistä on elämänkulun pituuden mukanaan tuoma asetelma muistoineen: myös menneet tunteet voivat vaikuttaa nykyiseen mielialaan. Joskus vuosikymmenten takaiset ja jo kertaalleen unohdetut muistot ja niihin liittyvät tunteet voivat nousta uudelleen pintaan. Lisääntynyt vapaa-aika, hidastunut elämänrytmi tai toimintakyvyn rajoittuminen voivat johtaa tilanteeseen, jossa on liikaakin aikaa jäädä miettimään jotakin mennyttä tapahtumaa tai sen aiheuttamia tuntemuksia.

Suhteellisuudentajusta apua vatvomiseen

Ikävien tapahtumien – olivat ne sitten menneitä tai tuoreempia – liiallinen murehtiminen tai vatvominen voi olla raskasta. Ajatusten virta voi viedä mennessään ja alkaa ohjailla toimintaa ja aiheuttaa stressiä. Silloin myös keho voi jäädä stressaantuneeseen tilaan.

Kuinka sitten erottaa stressiä ja ahdistusta lisäävän vatvomisen rakentavasta asian käsittelystä ja ymmärryksen etsimisestä? Aina voit kysyä itseltäsi, ovatko asiaan liittyvät ajatukset avuksi ja voiko niiden avulla löytyä ratkaisua ongelmaan. Vatvominen on hyvin inhimillistä, mutta se ei yleensä edistä mielen hyvinvointia.

Kaikille tilanteille ei löydy ratkaisua eikä kaikkea voi ymmärtää saati sitten muuttaa. Moni ikääntynyt on oppinut tunnistamaan näitä tilanteita elämänsä varrella.