Kuinka voit?

Hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan arjen taitoja, jotka uudistavat voimavarojamme. Tämä on samalla mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämistä.

syömällä monipuolisesti, nukkumalla riittävästi, ja liikkumalla  päivittäin itselle mieluisalla tavalla. Rentoutumista ja palautumista tukevat mindfulness- eli tietoisuustaidot.   Luonnossa liikkuminen, muistelu ja hyvän tekeminen toisille vahvistavat tutkitusti mielenterveyttä, samon huumori, kulttuuri ja mielekäs vapaa-aika. Tärkeitä tunnetaitoja ovat myötätunto ja anteeksiantaminen. Mielenterveystaitoja, esimerkiksi stressin hallinnan taitoa tarvitaan myös työelämässä.

Oma vointi

Oman voinnin kysyminen on itsestä huolehtimista ja välittämistä. Jos ei ole tottunut pohtimaan vointiaan tai mielentilaansa, voi oppia jotain uutta. Joskus on tarpeellista pysähtyä pohtimaan, kuinka voisi suunnata kohti parempaa oloa. Jos asiat ovat hyvin, senkin voi huomioida: kiitollisuuden ja ilon näkeminen syineen on myös tärkeää.

Joitakin hyvinvoinnin osa-alueita huolletaan luonnostaan ja taas toiset jäävät kokonaan huomioimatta. Ihminen pysyttelee mielellään omalla mukavuusalueellaan. Usein, kun muutoksia päätetään tehdä, tavoitteet asetetaankin liian korkealle ja kaikki halutaan muuttaa heti. Tärkeämpää olisi edetä pienin ja realistisin askelin.

Mielenterveyden tunnusmerkit

Hyvä mielenterveys koostuu monesta tekijästä. Sitä voisi oikeastaan verrata kymmenottelijan ominaisuuksiin. Kymmenottelijalla on oltava voimaa, vahvuutta, nopeutta, kestokykyä ja sisua vaikkakin näiden keskinäinen suhde voi vaihdella. Myös hyvä mielenterveys on monen tekijän summa ja siinäkin jotkut tekijät voivat olla vahvempia kuin toiset.

Mielenterveys ei riipu pelkästään yksilöstä itsestään, vaan yhteiskunnallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Suotuisissa oloissa mielenterveyden voimavarat kasvavat, mutta epäsuotuisissa olosuhteissa niitä voi kulua enemmän kuin niiden luontainen uusiutumiskyky sallii. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukevat mielenterveyttä.

Mielenterveyden tukemisessa on hyvä osata lukea heikkoja signaaleja, kuten tulevaisuuden tutkijat sanovat. Esimerkiksi taloudellinen tai sosiaalinen epätasa-arvo vaikuttavat voimakkaasti mielenterveyteen ja selviytymiseen. Köyhyys ja taloushuolet rasittavat mielenterveyttä. Epävarmoina aikoina tarvitaankin lisää tukea ja apua.

Mielenterveys ja fyysinen terveys kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat toisiinsa. Mielenterveys on olennaista niin ihmisen hyvinvoinnin kuin toimintakyvynkin kannalta. Mielenterveys luo perustaa nauttia elämästä, tuntea elämä mielekkääksi ja kokea itsensä arvostetuksi yhteisön jäseneksi. Mielenterveys on psyykkistä pääomaa.

Hyvää mielenterveyttä tukevat:

  • Kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus
  • Kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen
  • Kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun valvontaan
  • Vaikeuksien kohdatessa keinoja niiden voittamiseksi
  • Ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten kohtaaminen ja valmius elämän muutoksiin
  • Todellisuudentaju, jotta osaa erottaa oman ajatusmaailman ja ulkoisen todellisuuden vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressissä
  • Sosiaalinen itsenäisyys, identiteetti ja yksilöllinen luovuus
  • Elämän merkityksellisyyden kokeminen

 

Lue lisää

Muualla verkossa

Haluatko lähteä tutkimaan mieltä ja kehoa tarkemmin harjoitusten avulla?
Oiva-hyvinvointiohjelma auttaa sinua eteenpäin, omassa tahdissasi (oivamieli.fi)