Tukihenkilökurssi Helsingissä SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoisiksi tuleville


Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua Helsingin SOS-kriisikeskuksessa monella tavalla. Koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä kriisipuhelimessa ja Tukinetissä, henkilökohtaisina tukihenkilöinä tai vertaisryhmäohjaajina.

Vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen verkossa (Webropol). Tarvittaessa lomakkeen voi myös tilata SOS-kriisikeskuksesta (ks. yhteystiedot alla). Hakemuksen perusteella kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan noin puoli tuntia kestävään haastatteluun. Tapaamisen perusteella kootaan ryhmä 35 tuntia kestävään koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat toimimaan vapaaehtoisina vähintään vuoden. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä 2-3 viikon välein ja kerran kuussa osallistutaan ryhmätyönohjaukseen.  

Lue lisää


Päivämäärä: 
02/02/2016 - 16:30 - 01/04/2016 - 00:00